Tilstandskontroll

Tilstandskontroll

Vi tilbyr råtekontroll med bedømminger av stolper og traverser. Ved bedømminger av traverser har vi godt verktøy for bedømming og levetidsestimat.


Vi benytter det siste innenfor digitale verktøyer i forbindelse med slike bedømminger.


Vi er de eneste i Norden med et håndholdt Coronakamera. Corona er utladninger/støy fra elektriske komponenter. I dette spesielle kameraet kan man se støyen uansett hvor lite støy komponenten sender ut. Corona/støy/partielle utladninger degraderer komponenten og til slutt vil det oppstå så store skader at komponenten havarerer.

I tillegg til Coronakamera benytter vi også Termokamera for å se om det kan være varmeøkning i komponentene. Vi benytter et kamera fra Flir.