Befaringer

Befaringer

Vi utfører befaringer etter netteiers eller egne spesifikasjoner/retningslinjer. Vi har nå klart eget utviklet regsistreringsprogram med retningslinjer som vi tilbyr ved befaring. Dette blir lagt på et robust nettbrett som vi leier ut til netteiere/brukere og vi tar selv ut rapportene og oversender bestiller. Vi benytter ved bruk av vårt system, egne utarbeidede retningslinjer for befaring. Be om tilbud.