Annet

Kontroll av betongmastre og fundamenter. Vi har utarbeidet retningslinjer for både kontroll, bedømming og rehabilitering.

Vi har også utviklet og selger ei topptrinse for sidemonterte traverser. Trinsen er lett og svært solid. Trinsen er designbeskyttet.