Tjenester

Ide og Utvikling tilbyr en rekke tjenester som byggekontroll, tilstandskontroll og kursvirksomhet. Vårt firma tilbyr i tillegg en rekke produkter til bruk i kraftbransjen.


Vårt firma er i besittelse av topp moderne digitalt utstyr for befaring og tilstandskontroll av kraftlinjer og installasjoner.

Vi utfører også K–verdi målinger av klemmer og skjøter. Har godt verktøy for slike målinger. K–verdi er enkelt sagt forholdet mellom like lang line og skjøt/klemme. Instrumentet på bildet er et topp moderne instrument til bruk ved k-verdimålinger.

Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                Powered by Designia - Lars Antonsen