- innovative løsninger for kraftbransjen

Tilstandskontroll

Vi tilbyr råtekontroll med bedømminger av stolper og traverser. Ved bedømminger av traverser har vi godt verktøy for bedømming og levetidsestimat.


Vi benytter det siste innenfor digitale verktøyer i forbindelse med slike bedømminger.


Vi er de eneste i Norden med et håndholdt Coronakamera. Corona er utladninger/støy fra elektriske komponenter. I dette spesielle kameraet kan man se støyen uansett hvor lite støy komponenten sender ut. Corona/støy/partielle utladninger degraderer komponenten og til slutt vil det oppstå så store skader at komponenten havarerer.

I tillegg til Coronakamera benytter vi også Termokamera for å se om det kan være varmeøkning i komponentene. Vi benytter et kamera fra Flir.