- innovative løsninger for kraftbransjen

Vedlikehold på alvor

Netteiere og kraftselskapet må ta vedlikeholdet på alvor. Montører i Fauske Lysverk as har gjennomført kurs for å kunne tilby netteiere tilstandskontroll av kraftlinjer. Det kan bety redusert nettleie.

 

De fire montørene og lærlingene gjennomfører kurset hos Fauske-firmaet Ide & Utvikling. Målet er å kunne gi en kvalitativ god kontroll av linjekomponenter. Stikkord er sikkerhet for montører og at drift og vedlikehold skal bli rimeligere for netteiere, og komme kundene til gode i form av en lavere strømregning.

 

Mer korrekt

I Norge finnes det mellom 4,5 og 7 millioner kraftledningsstolper. Disse trenger tilsyn og vedlikehold, og ikke minst riktig registrering og bedømming. Det finnes i dag ingen fullgode verktøyer for å gjennomføre slike kontroller, men ved hjelp av flere verktøyer kan man få en betydelig riktigere kontroll enn ved de tradisjonelle metodene som til nå har vært brukt.

 

Får tilbake

Roald Engan i Ide & Utvikling kan fortelle at tilstandskontroller for netteiere har vært vanskelig å selge inn. Dette kan komme av at man må se på kraftlinjene i sin helhet med samtlige komponenter, og ikke bare kontroll av stolper ved bakken. Mer og bedre kontroll vil netteiere og samfunnet få tilbake med renters rente ved å gjøre de riktige beslutninger omkring utskifting eller ikke, av kraftkomponenter.

 

Sintef Energi sier:

«Erfaringsmessig er det slik at subjektive kontrollmetoder fører til at mange stolper skiftes ut for tidlig. Ved gjennomføring av kontroll av et utvalg av stolper har ca 70% av de utdømte stolpene høyere bøyeholdfasthet enn dimensjonerende bøyespenning.»

 

Dette betyr at de fleste stolpene har en lengre teknisk og økonomisk levetid, som i dag ikke blir utnyttet.

 

Kilde: Sintef Energi og rapport: «Kraftledningsstolpers sannsynlige råtehastighet i ulike klima og grunnforhold»

 

-Vi vil forholde oss til de forskningsresultater som foreligger på alt av komponenter og mener det er viktig å ha et nært og godt samarbeid med Sintef Energi. Vi er også i dialog med flere større selskaper innenfor kraftledninger for om mulig å få til et tettere samarbeid. Vårt felles mål er å tilby de beste kvalitative tilstandskontroller av kraftlinjer i landet.

Det har foregått en bevisstgjøring fra forskningssentra og ikke minst krav fra myndigheter som har ført til at netteierne må sette av ressurser til dette. I utgangspunktet skal de tjenestene vi tilbyr kunne gi netteierne reduserte utgifter og billigere strøm til forbrukerne, sier Roald Engan.

-Fordi?

-I dag er kostnadene med utskifting av en stolpe på ei 132 kV-linje mellom 60 000,- og 100 000,- kroner. Råteandelen av 50–60 års stolper er ca sju prosent i Saltenområdet. Lengre sør er andelen sannsynligvis enda høyere. Dersom 60 prosent av kraftlinjene er over 50 år og vi har 6 millioner stolper vil kostnadene med utskifting bli svimlende selv om man ikke skifter mer enn en prosent av stolper med råte, sier Engan og støtter seg til SINTEF-rapporten.

 

-Tilstandskontrollene er ikke gode nok. For mange stolper og komponenter i kraftledninger dømmes ut og skiftes uten at det er nødvendig, sier Roald Engan. Når det i tillegg er mulig å utsette utskifting med over åtte år ved å re-impregnere stolpene til en rimelig penge, skjønner man at kostnadsbildet vil bli fullstendig endret.

 

Fauske Lysverk har opprettet en egen kontrollavdeling som er under opplæring.

-For oss er det viktig å være med på utviklingen, helst litt i forkant. Vi ønsker å opprette denne kontrollavdelingen for å kunne tilby våre tjenester til netteierne. I tillegg ønsker vi å ha en ekstra fot å stå på i markedet, sier entreprisesjef Kjell Sæterhaug i Fauske Lysverk.

 

-Dette er et interessant arbeid og en fin videreutvikling av det yrket vi allerede har lært oss, sier Truls Fjellseth Eliassen (25). Sammen med Mikkel Krogstad (18), Henrik Fjellseth (19) og Tom Erik Mosti (21) skal disse utgjøre kontrollenheten i det fremtidige selskapet Indre Salten Energi som skal se dagens lys når Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag formelt blir slått sammen.

 

-Myndighetene fastsetter forskrifter og lover og sikkerheten må tas på alvor, sier Roald Engan i Ide & Utvikling. Fauske-firmaet har spesialisert seg på utvikling av hjelpemidler for kraftbransjen. Ved hjelp av videoutstyr montert på vogn kan Engan kontrollere et omfattende fjordspenn uten at netteieren må ta ned linjene. Han kan skifte topphetter på stolper med strømmen på og har nå spesialisert kontrollvirksomheten mot kraftledningsstolper og tretraverser med råteskader.

 

Slike innvendige råteskader en vanskelige å oppdage, sier Roald Engan og viser fram avanserte redskaper for kontroll. Det ene er en motstandsbor der en to millimeters bor sendes gjennom kraftstolpen. Resultatet av det boret møter på sin vei, lastes inn på PC-en.

I tillegg har Engan et ultralydinstrument som «tegner» et bilde av råteskaden i stolpen i tverrsnitt. Råtelommen er godt synlig på databildet.