- innovative løsninger for kraftbransjen

Foto: Jan Inge Westermann

Ny linje i Lofoten

Ide og Utvikling ble i 2013 engasjert til å utføre byggekontroll på 132 kv-linja mellom Kanstad og Kvitfossen.

Jan Inge Westermann fikk i oppgaven som byggekontrollør og var ferdig med oppgaven ved utgangen av 2016.

Forvinteren 2016 undertegnet Ide og Utvikling ny avtale med Lofotkraft på ny 132-kv linje Kleppstad og Fygle.

Mars 2018 undertegnet vi avtale om byggekontroll av siste byggetrinn av 132kv utbygginga i Lofoten.

Det er linjene Kvitfossen-Svolvær, Svolvær-Kleppstad og Fygle-Solbjørn som skal være ferdige i 2021.