- innovative løsninger for kraftbransjen

Foto: Roald Engan

Gratulerer til Bodø by

Nordlandsnett as setter i disse dager i gang bygging av ny 132 kV kraftlinje til Bodø. Denne vil være med på å sikre Bodø by og område med kraft i 50 til 100 år fremover. Multiconsult AS er prosjekterende firma. Linja skal stå ferdig vinteren 2020 –2021. Vi i Ide og Utvikling er svært takknemlig for å ha blitt tildelt byggekontroll av linjen. Vi ønsker å ha et godt forhold til både oppdragsgiver Nordlandsnett AS og entreprenør Frost Kraftentreprenør AS og ønsker lykke til med byggingen. Bildet viser første 132 kV linje til Bodø og til venstre for bestående linje litt av traseen til den nye linja.